DLA FIRM

Oferta grupowa

W razie potrzeby organizujemy również warsztaty i szkolenia na zamówienia
WARSZTAT KOMUNIKACJI oparty na metodach NVC
6 spotkań grupowych po 3 godziny
TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM oparty na MBCT
6 spotkań grupowych po 3 godziny
Szukaj